Organisatie

Het bestuur van de vereniging is als volgt ingevuld:
Voorzitter: Petra Noij-Wijnhoven, Algemene zaken & woordvoering
Penningmeester: Gwen ten Haaf, Financiële zaken
Secretaris: Peter Noij, Secretariaat, beheer uniformen & instrumenten
Bestuurslid: Bianca Thijssen-Heijnen, Jeugdzaken
Bestuurslid: Karin v/d Berg-Spikmans
Onze muziekvereniging wordt sinds 2007 muziek geleid door Hans Marinussen.