Organisatie

Het bestuur van de vereniging is als volgt ingevuld:
Voorzitter: Petra Noij-Wijnhoven, Algemene zaken & woordvoering
Penningmeester: Peter Noij, Financiële zaken
Secretaris: Marije Sloff, Secretariaat
Onze muziekvereniging wordt sinds 2007 muziek geleid door Hans Marinussen.